Wrocławskie dzieci uczą się segregacji śmieci

29.07.2014 r.

W ramach projektu segreguj.wroc.pl wrocławskie dzieci i młodzież (ale też dorośli) uczą się najważniejszych zasad dotyczących prawidłowej segregacji odpadów. Swoją propozycję dla najmłodszych przygotował też Ekosystem, który zaprasza do interaktywnej zabawy na specjalnej stronie internetowej.

Wrocławski magistrat właśnie szuka firmy, która dostarczy do placówek oświatowych w naszym mieście pół tysiąca trzypojemnikowych zestawów do selektywnego zbierania odpadów tworzyw sztucznych, papieru i szkła.

Do każdego zestawu wykonawca będzie musiał dołączyć graficzną planszę informacyjną przedstawiającą rodzaje odpadów, jakie należy wrzucać do poszczególnych pojemników, zrozumiałą dla dzieci i oznakowaną logo EkoWrocław oraz logo projektu segreguj.wroc.pl.

Czym jest segreguj.wroc.pl?

To projekt edukacyjny, realizowany przez urząd miejski, dzięki któremu wrocławskie dzieci i młodzież, ale też dorośli, uczą się prawidłowej segregacji śmieci i poznają zasady gospodarki odpadami.

- Projekt skierowany jest bezpośrednio i pośrednio docelowo do wszystkich mieszkańców miasta. Działania edukacyjne realizowane w różnych formach powinny dotrzeć do około 300-400 tys. mieszkańców, w tym do około 76 tys. uczniów placówek oświatowych – wyliczają autorzy projektu.

Oprócz wspomnianych pojemników, które pojawią się w szkołach, projekt obejmuje szereg innych działań, jak choćby druk ulotek informacyjnych i książeczek edukacyjnych dla dzieci, wyprodukowanie przy współpracy z telewizją filmu „Drugie życie odpadów” i jego późniejszą emisją w TV oraz internecie, stworzenie strony internetowej czy produkcję koszulek z nadrukami o tematyce ekologicznej.

W ramach projektu będą także kontynuowane działania w ramach akcji „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” – to przede wszystkim zajęcia edukacyjne w szkołach, akcje propagujące segregację odpadów wśród mieszkańców Wrocławia, dystrybucja toreb ekologicznych na zakupy, konkursy dla placówek oświatowych i nauczycieli czy też organizacja Dnia Ziemi we wrocławskim Rynku.

Projekt przewiduje też organizację warsztatów ekologicznych w Humanitarium, zajęcia edukacyjne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, liczne konkursy dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, prelekcje funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, przedstawicieli rad osiedli oraz rodzinnych ogrodów działkowych czy działania informacyjne kierowane bezpośrednio do właścicieli nieruchomości przez spółkę WPO ALBA.

A to nie koniec. W ramach projektu przewidziany jest też konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi, konkurs dla organizacji pozarządowych, a także nabór wniosków na bezpłatne oddanie w użytkowanie kompostowników

Ekosystem też uczy dzieci

Swoją własną propozycję dla najmłodszych przygotowała także spółka Ekosystem. Na specjalnej stronie dzieci znajdą gry i zabawy, dzięki którym w przyjazny sposób nauczą się podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Są tam kolorowanki, które można pobrać i wydrukować, jest gra „Wyrzuć śmieci” polegająca na sprawnym dopasowaniu odpadów do właściwego dla nich pojemnika, jest czytanka o Zuzi porządkującej świat, są wreszcie interaktywne puzzle.