PSZOK otwarty dłużej

22.07.2014 r.

Do końca wakacji o godzinę dłużej – do 18.00 – będzie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Michalczyka.
Do Ekopunktu każdy mieszkaniec może przynieść odpady zbierane selektywnie i niepotrzebne sprzęty – odpady zielone, tworzywa i papiery, meble, dywany i sprzęty domowe, niektóre odpady poremontowe, stare opony, sprzęty elektryczne i wiele innych.
We Wrocławiu funkcjonują obecnie 2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Ekopunkty. Jeden zlokalizowany jest blisko centrum przy ul. Michalczyka 9 i do końca sierpnia jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a soboty w godzinach 8.00 – 16.00. Drugi funkcjonuje przy ul. Janowskiej 51 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00