EkoDozorca pomaga wrocławianom w segregacji odpadów. Efekty są świetne

28.05.2014 r.

Pilotażowy program, prowadzony we Wrocławiu od kilku miesięcy, już przyniósł znakomite rezultaty. – Tam, gdzie pracuje EkoDozorca, udało się odebrać dwa razy więcej posegregowanych odpadów niż w innych częściach miasta – mówią przedstawiciele firmy koordynującej projekt.

EkoDozorca to pilotażowy projekt WPO Alba, czyli jednej z kilku firm zajmujących się odbiorem odpadów z terenu Wrocławia.
Opiera się on założeniu, że segregację odpadów najlepiej zacząć już u źródła, czyli w miejscu ich wytworzenia, a więc w przydomowych pojemnikach na odpady. Nie ma jednak pewności, że wszyscy mieszkańcy prawidłowo (albo w ogóle) segregują śmieci, a co za tym idzie, w poszczególnych pojemnikach mogą pojawiać się nieodpowiednie surowce.
I tu wkracza właśnie EkoDozorca, który pomaga mieszkańcom w prawidłowej gospodarce odpadami. Dzięki niemu wielu z nich już wie, jak segregować odpady.
Pomysł jest wzorowany na rozwiązaniu stosowanym w Niemczech. Tam wspólnoty mieszkaniowe zatrudniają pracownika, który nie tylko dba o porządek i czystość w miejscu gromadzenia odpadów, lecz przede wszystkim wspomaga segregację odpadów.
WPO Alba przeniosła ten pomysł na wrocławski rynek odpadów. EkoDozorca zaczął działać pod koniec listopada na kilku podwórkach Starego Miasta i Śródmieścia.
Na liście jego codziennych zadań jest m.in. sprawdzanie, czy wszystkie surowce trafiły do odpowiednich pojemników, sortowanie surowców wrzuconych do niewłaściwych pojemników, ustawienie pojemników sprzyjające segregacji, dopasowanie liczby pojemników i częstotliwości opróżniania do potrzeb mieszkańców.
Już pierwszy miesiąc działalności EkoDozorcy przyniósł nadzwyczaj pozytywne efekty:
- Z terenu, na którym pracował, odebraliśmy dwa razy więcej tworzyw sztucznych, czyli plastiku, drobnych metali i opakowań tetra-pak niż w innych częściach miasta. Wrocławianie segregują średnio około 10% odpadów. Na obszarze EkoDozorcy posegregowanych jest ponad 20% – mówi Aleksandra Brzoza, zastępca dyrektora ds. przetargów w WPO Alba.
Udało się też osiągnąć wyższy poziom selektywnej zbiórki, dzięki podstawieniu dodatkowych pojemników na segregację. Obecnie więcej jest pojemników na odpady posegregowane (60%), a mniej na odpady zmieszane (40%).
Wpływ na to miały rozmowy EkoDozorcy z mieszkańcami o prawidłowej segregacji oraz dystrybuowane ulotki informacyjne. Zarządcy nieruchomości docenili to, że na podwórzach oraz wokół pojemników zapanował porządek. Skończył się również problem z odbiorem odpadów wielkogabarytowych, ponieważ potrzeby mieszkańców są na bieżąco zgłaszane.
Selektywna zbiórka jest o tyle ważna, że ustawowy wymóg nakłada na nas obowiązek recyklingu 50% surowców, a poziom ten mamy osiągnąć do roku 2020. Ilość selektywnie zbieranych odpadów sukcesywnie rośnie, ale to wciąż mało.
- Dlatego zaproponowaliśmy usługi EkoDozorcy. Ofertę kierujemy przede wszystkim do dużych zarządców nieruchomości wielorodzinnych i zarządców wspólnot mieszkaniowymi. To kolejny etap na drodze prawidłowej segregacji odpadów i jak największego odzysku surowców, a także krok ku estetyzacji wrocławskich podwórek – dodaje Aleksandra Brzoza.