Bądź eko nad rzeką!

30.04.2014 r.

W środę 30 kwietnia, przed rozpoczęciem pierwszego majowego weekendu Ekosystem postawił w wybranych miejscach nad Odrą 30 pojemników na różnego rodzaju odpady.

Miasto ustawiając pojemniki na najczęściej odwiedzanych przez wrocławian terenach nadrzecznych chce ułatwić mieszkańcom dbanie o środowisko i estetykę terenów, na których lubią spędzać czas.

W każdym z wybranych miejsc ustawiono zestaw trzech pojemników na szkło, tworzywa (plastik, metal, opakowania) i odpady zmieszane:

  • 9 pojemników w pobliżu Mostu Trzebnickiego (w stronę Mostów Warszawskich – brzeg od strony parku Jana Kasprowicza)
  • 12 pojemników w pobliżu (Mostów Warszawskich w stronę Mostów Jagiellońskich, Grobla Karłowicko-Rędzińska)
  • 9 pojemników wzdłuż Grobli Szczytnicko-Bartoszowickiej (od plaży na tyłach Ogrodu Zoologicznego do ul.J.J.Urbańskiego).

Warto przypomnieć, że – zgodnie z przepisami – za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie odpowiada właściciel/zarządca, a także, że wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych jest nie tylko łamaniem przepisów, ale przyczynia się także do degradacji środowiska.

Akcja podstawiania pojemników jest kontynuacją działań, które z okazji przypadającego Dnia Ziemi, przeprowadzili uczniowie dwudziestu wrocławskich szkół podstawowych i średnich. W dniach 23-25 kwietnia około 1500 uczniów sprzątało i segregowało śmieci z będących w zarządzie różnych jednostek i instytucji ogólnodostępnych terenów nadrzecznych i zielonych w granicach miasta.

Akcję wsparła spółka Ekosystem dostarczając worki do segregacji, rękawiczki i ulotki informacyjne dotyczące segregacji oraz odbierając zebrane śmieci.