Wszystko, co musisz wiedzieć o segregacji odpadów zielonych

26.03.2014 r.

Z naszego tekstu dowiesz się, czym są odpady zielone, gdzie należy je wyrzucać, a także co zrobić, by móc zutylizować je w przydomowym kompostowniku.

Odpady zielone to wszelkiej maści rośliny, które bardzo często zalegają na naszych balkonach i tarasach, a także w ogródkach. Czyli to chociażby zwiędłe kwiaty, obumarłe drzewka, drobne gałęzie, opadłe liście czy skoszona trawa. Co najważniejsze: nie wyrzucamy ich do pojemników na odpady zmieszane.

Zbieramy je do jednego, brązowego worka, który dostarcza firma zajmująca się wywozem odpadów. Ta sama firma odbierze od Ciebie zapełnione worki.

Pamiętaj, że do tych worków nie należy wyrzucać resztek żywności, odpadów kuchennych, popiołu drzewnego czy niedopałków po papierosach. Nie wyrzucaj tam także liści i obierków z warzyw i owoców. Te powinny wylądować w pojemniku na odpady zmieszane.

Odpady zielone, zgodnie ze stosowną uchwałą, odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od początku marca do końca grudnia. Między 1 stycznia a 28 lutego w odbieraniu odpadów zielonych jest przerwa.

Swoje odpady zielone możesz też samodzielnie przywieźć do jednego z dwóch wrocławskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK przy ulicy Michalczyka 9 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17, a w soboty między godziną 8 a 16. Z kolei PSZOK przy ulicy Janowskiej 51 działa tylko od poniedziałku do piątku. Tam odpady dostarczysz między godziną 7 a 15.

Pamiętaj, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych możesz jednorazowo przywieźć maksymalnie sześć worków z odpadami zielonymi, każdy o pojemności o 60 do 120 litrów.

Jak zdobyć kompostownik?

Jest też jeszcze jeden sposób radzenia sobie z odpadami zielonymi. To kompostowanie ich w przydomowych kompostownikach.

Wydział Środowiska i Rolnictwa wrocławskiego urzędu miejskiego każdego roku organizuje kolejną edycję programu udostępniania mieszkańcom naszego miasta kompostowników.

Na wrocławian, którzy zgłoszą chęć udziału w programie, czeka co roku kilkaset kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Można z nich bezpłatnie korzystać na warunkach określonych w umowie zawartej na okres trzech lat.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy Wrocławia oraz placówki oświatowe położone na terenie miasta. Szczegółowe informacje o programie oraz dokumenty potrzebne do wzięcia w nim udziału są podawane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o użyczenie kompostowników można składać jesienią (o dokładnym terminie każdego roku informuje magistrat) w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ul. Bogusławskiego. Z powodu ograniczonej liczby pojemników, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

A co z choinką?

W styczniu i lutym choinki, na zlecenie Ekosystemu, odbierały od wrocławian raz w tygodniu firmy zajmujące się wywozem śmieci. Wystarczyło więc zostawić drzewka w wiacie śmietnikowej albo innym miejscu, gdzie stoją kontenery i problem z głowy.

Ale co, jeśli choinka wciąż zalega na balkonie, a w końcu zechcemy jej się pozbyć? Na pewno nie powinniśmy wyrzucać jej na śmietnik. Wyjścia są dwa: drzewko albo można kompostować (jeśli mamy do tego odpowiednie warunki), albo należy przekazać je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli popularnych PSZOKów. Jak już wspominaliśmy, we Wrocławiu są dwa takie miejsca: przy ulicy Michalczyka 9 i ulicy Janowskiej 51.