Podsumowujemy pół roku nowego systemu segregacji śmieci

14.03.2014 r.

Od lipca do grudnia 2013 r. od mieszkańców Wrocławia odebrano około 120 tysięcy ton odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie. Każdy mieszkaniec produkuje średnio 32 kg śmieci miesięcznie, z czego ok. 4 kg są posegregowane.

Od początku funkcjonowania ustawy liczba odbieranych odpadów wzrosła – w lipcu zebrano ich ok. 18,8 tysięcy ton, a w grudniu 20,6 tysięcy ton.

Najwięcej odpadów produkują mieszkańcy Fabrycznej, sektora największego pod względem powierzchni i zaludnienia, najmniej zaś z Psiego Pola. Z terenu Krzyków i Śródmieścia, włącznie ze Starym Miastem, odbierana jest podobna ilość odpadów.


Widoczny skok ilości odpadów odebranych w październiku (w sumie ok 22 tys ton) wynika m.in. ze znacznego wzrostu ilości odpadów zielonych, których w październiku i listopadzie odebrano ok. 3 tysięcy ton (Mg).

Selektywna zbiórka odpadów

Wzrasta Ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny. Na początku funkcjonowania nowej ustawy segregowanych odpadów było ok. 5%, a pod koniec 2013 roku liczba ta sięgała nawet 18% wszystkich odebranych śmieci.

Niewielki spadek zbiórki selektywnej w grudniu wynika w znacznym ze zmniejszenia produkcji odpadów zielonych.

Wśród odpadów zbieranych selektywnie, największą część stanowiły odpady zielone, których w ciągu pierwszego półrocza odebrano ponad 4,6 tysiąca ton. Kolejne pod względem ilości są opakowania (tworzywa sztuczne, puszki), których zebrano 3,6 tysiąca ton. Nieco mniej odebrano makulatury – niemal 3 tysiące ton, oraz szkła – niecałe 2,5 tysiąca ton.

Odebrano niemal 1200 tysięcy ton z ponad 1500 kontenerów na odpady wielkogabarytowe, przy czym w lipcu 24 razy firmy podstawiały kontenery, a w listopadzie już niemalże 500 razy.

W ciągu pół roku funkcjonowania ustawy, kierowcy wozów odbierających odpady przejechali ponad 1 600 000 km i wykonali ponad 24 tysiące kursów.

W ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania ustawy przeprowadzono ponad 6,6 tysięcy akcji interwencyjnych,  związanych przede wszystkim z nieterminowym odbiorem odpadów, brakiem dostarczenia worków lub pojemników.  Mieszkańcom dostarczono ponad 73 tysięcy sztuk pojemników i kontenerów na różnego rodzaju odpady oraz ponad 835 tysięcy worków.

Deklaracje

W 2013 roku właściciele nieruchomości złożyli ok. 150 tysięcy deklaracji oraz ich korekt. Nadanych zostało niemal 130 tysięcy indywidualnych numerów subkont, na które mieszkańcy wpłacają pieniądze za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracjach ok. 90 procent właścicieli nieruchomości wskazało segregację jako metodę zbiórki odpadów.

Dodatkowe działania

Na naszej stronie internetowej www.ekosystem.wroc.pl udostępniamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania nowej ustawy, składania deklaracji, segregacji, harmonogramów itp.

Udostępniliśmy również interaktywną mapę pojemników na odpady mapa.ekosystem.wroc.pl oraz wyszukiwarkę, wskazującą do jakiego pojemnika należy wyrzucić kłopotliwe odpady: ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/gdzie-wrzucic.

Mieszkańcy otrzymali również od nas ponad milion ulotek z poradnikiem dotyczącym segregacji śmieci i skłądania deklaracji.