Wznowienie odbioru odpadów zielonych

13.03.2014 r.

Od początku marca wznowiony został odbiór odpadów zielonych z terenów nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W styczniu i lutym, zgodnie z uchwałą XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia, odpady zielone nie były odbierane.

Wyjątek stanowiła akcja odbioru choinek od mieszkańców Wrocławia, która była prowadzona od 7 stycznia do 7 lutego br. W jej wyniku odebrano ponad 230 ton wyrzuconych choinek, które trafiły do Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej, gdzie zostały rozdrobnione i skompostowane z innymi odpadami roślinnymi.