Złóż deklarację w Urzędzie Miejskim lub w siedzibie Ekosystemu

05.03.2014 r.

Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia można składać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, a także w Kancelarii Urzędu Miasta na pl. Nowy Targ 1-8 oraz w Filii Kancelarii Urzędu Miasta – przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4.

Ze względu na ochronę danych osobowych, a także na tajemnicę skarbową w Urzędzie Miasta przyjmowane będą tylko deklaracje w zamkniętej kopercie i zaadresowane na:

Ekosystem Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Michalczyka 23
53-633 Wrocław
z dopiskiem DEKLARACJA

W Urzędzie Miejskim, deklaracje nie zapakowane w kopertę nie będą przyjmowane.

Dowiedz się więcej o składaniu deklaracji – tutaj.