Podsumowanie pierwszych miesięcy nowego systemu gospodarowania odpadami

13.12.2013 r.

Segregacja odpadów

Od lipca do października na terenie Wrocławia znacząco wzrosła ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny. W lipcu od mieszkańców Wrocławia odebrano ich niecałe 5%, w sierpniu 8%, we wrześniu 10%, a w październiku ilość posegregowanych śmieci stanowiła już 15% czyli ponad 3300 z 22 tysięcy ton wszystkich odebranych odpadów.

Wśród posegregowanych śmieci największą część stanowią odpady zielone, których ilość w październiku znacznie wzrosła i wynosiła ponad 1300 ton, czyli 40% odpadów zbieranych w sposób selektywny. W październiku odebrano także ponad 650 ton tworzyw (opakowania wielomateriałowe, plastikowe, aluminiowe), 600 ton papieru i tektury, 460 ton szkła i 250 ton odpadów wielkogabarytowych.

Podział na sektory

Na podstawie zebranych danych można oszacować, że jeden wrocławianin produkuje średnio 31-32 kg odpadów miesięcznie. Najwięcej, ok. 35 kg miesięcznie, produkują ich mieszkańcy Fabrycznej, a najmniej – niecałe 30 kg miesięcznie – Psiego Pola. Jednocześnie mieszkańcy tych sektorów mogą się pochwalić najwyższym wskaźnikiem segregacji.

W październiku było to odpowiednio 18% na fabrycznej i 16,3%, na Psim Polu, podczas gdy w lipcu w tych sektorach segregowano odpowiednio 4,6% i 6% śmieci. Mieszkańcy Śródmieścia, produkujący niewiele więcej odpadów niż mieszkańcy Psiego Pola, segregują ich znacznie mniej – w październiku poziom selektywnej zbiórki wyniósł 11,20% (w lipcu 3,7%). Natomiast na Krzykach w lipcu segregowano 5,2% śmieci a październiku już 13,6%.

Odbiór odpadów

Odpady z terenu miasta są zbierane do ponad 85 500 różnych pojemników na, w tym 23 500 pojemników do segregacji oraz ponad 62 000 pojemników na odpady zmieszane. Mieszkańcom do tej pory rozdano także ponad 670 000 worków na odpady.