Przerwa w odbiorze odpadów zielonych

29.11.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa) odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku.

W związku z tym Ekosystem Sp. z o. o. przypomina o zbliżającej się przerwie (od 1 stycznia 2014 r. do 28.02.2014 r.) w odbiorze odpadów zielonych z nieruchomości na których prowadzona jest selektywna zbiórka.