Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Dbaj o środowisko

15.11.2013 r.

W ciągu najbliższych siedmiu dni Unia Europejska promować będzie recykling odpadów, redukowanie śmieci oraz ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Celem jest zwiększenie wiedzy na temat sposobów zmiany nawyków w Europie oraz dyskusja na temat oszczędnego gospodarowania zasobami i gospodarki obiegowej.

W projekcie, koordynowanym przez Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Gospodarowania Odpadami (ACR+) i wspieranym w ramach programu UE LIFE+, uczestniczy obecnie 17 państw, w tym 3 państwa spoza UE.

- Ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów mają ogromny potencjał. Robimy duże postępy w dziedzinie postępowania z odpadami: ograniczamy składowanie a zwiększamy recykling. Inicjatywy skierowane do ogółu obywateli, takie jak Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, pełnią ważną rolę w upowszechnieniu idei społeczeństwa wytwarzającego zerową ilość odpadów – mówi Janez Potočnik, komisarz do spraw środowiska.

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, trwającego od 16 do 24 listopada mowa będzie przede wszystkim o sposobach redukcji odpadów, recyklingu i ponownym wykorzystaniu produktów. Unia chce wypracować narzędzia służące komunikacji pomiędzy urzędami, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami, a także indywidualnymi osobami.

Punktem kulminacyjnym mają być dni tematyczne poświęcone zapobieganiu powstawaniu odpadów – w tym roku nacisk położony zostanie na kwestie związane z ponownym wykorzystywaniem produktów. W tych dniach będą organizowane lokalne pchle targi, warsztaty naprawcze i imprezy polegające na wymianie produktów.

W okolicy 10 maja 2014 r. odbędzie się powiązany z ETRO Europejski Dzień Sprzątania. Hasło „Posprzątajmy Europę” ma zgromadzić ochotników gotowych zbierać odpady w swoich miejscowościach i na plażach. Celem tej inicjatywy jest nie tylko posprzątanie śmieci, lecz również rozpoczęcie dyskusji na temat odpadów i gospodarowania nimi.

Europejczycy wytwarzają rocznie ponad 500 kg odpadów komunalnych na osobę, jednak liczba ta waha się od 300 do 700 kg w różnych państwach członkowskich. Przeciętnie połowa z tych odpadów poddawana jest recyklingowi, ale państwa członkowskie ogromnie różnią się między sobą pod tym względem. W niektórych państwach wyeliminowano składowanie, a współczynnik recyklingu wynosi 70 proc., w innych recykling obejmuje niewielką ilość odpadów a ponad 90 proc. odpadów komunalnych jest składowane.

Konsumenci i gospodarstwa domowe mogą odegrać istotną rolę w ograniczeniu ilości odpadów dzięki zmianie swoich nawyków w dziedzinie zakupów, ponownego wykorzystywania produktów i sortowania odpadów.  W badaniu przygotowanym przez Komisję szacuje się, że pełne wykonanie unijnych przepisów dotyczących odpadów pozwoliłoby zaoszczędzić 72 mld euro rocznie, zwiększyć roczny obrót unijnego sektora gospodarowania odpadami i ich recyklingu o 42 mld euro i utworzyć ponad 400 000 miejsc pracy do 2020 r.