Zapłać za wywóz śmieci również w oddziałach banku PKO BP

12.08.2013 r.

Poza przelewem na konto, opłatę za wywóz śmieci można wpłacić również w oddziałach i agencjach banku PKO BP.  Bank nie pobiera prowizji od wpłaty.

Pieniądze za wywóz śmieci można wpłacić również na konto:

  1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
  2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  3. Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

Można też podać numer pesel/NIP właściciela/zarządcy nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.

Termin wpłacania opłat mija 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za lipiec 2013 mija 15 sierpnia 2013.