Tu znajdziesz pojemniki. Zobacz interaktywną mapę

05.08.2013 r.

Udostępniamy Wam wygodną mapę, na której znajdziecie zaznaczone pojemniki do segregacji odpadów. Mapę znaleźć można na stronie mapa.ekosystem.wroc.pl.
Na mapie zaznaczone są pojemniki, do których można wrzucić posegregowane odpady. W zależności od tego, jakich pojemników szukamy, można zaznaczyć konkretne opcje: szkło, papier, plastik. Na mapie znajdziemy również zaznaczone punkty zbioru zużytych baterii, opakowań po lekach czy termometrów. Oznakowane są również punkty PSZOK, gdzie można wywieźć między innymi odpady wielkogabarytowe, czy też gruz.

Interaktywna mapa ma ułatwić znalezienie pojemników na odpady w pobliżu miejsca zamieszkania. Możemy posłużyć się również spisem ulic i pod tym kątem szukać pojemników, czy też wybierając jedną z dzielnic.

Mapa działa również na urządzeniach mobilnych.