Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – numer konta i szczegółowe informacje

31.07.2013 r.

Termin opłat

Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów za lipiec upływa 15 sierpnia 2013.

Docelowo każdy z właścicieli/zarządcy nieruchomości będzie posiadał indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację, przesłaną lub złożoną do Ekosystem Sp. z o.o.

Dane do przelewu

  1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
  2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  3. Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

Można też podać numer pesel/NIP właściciela/zarządcy nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.

Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty wyliczana jest na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwanej potocznie „deklaracją śmieciową”).

Sprawdź stawki opłat >>

Więcej informacji o deklaracjach >>