„Reforma śmieciowa” we Wrocławiu – pierwsze podsumowanie

13.07.2013 r.

Podsumowujemy dotychczasowe działania w związku z „reformą śmieciową” we Wrocławiu.
Wywóz odpadów:

Do 12 lipca odebrano ponad 8 tys. ton odpadów (8300), w tym:

  • odpady zmieszane: ok 7720 ton
  • papier/tektura: ok 110 ton
  • tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i metale: ok 151 ton
  • odpady zielone: ok 45 ton
  • szkło białe i kolorowe: ok 160 ton
  • oraz odpady wielkogabarytowe: ok 120 ton

Na stałym poziomie utrzymuje się liczba kursów i śmieciarek odbierających odpady od mieszkańców. Dziennie śmieciarki wykonują ponad 100 kursów pokonując pokonują ok 5 tys. km.

Interwencje:

Spada liczba zgłoszeń interwencyjnych do kilkudziesięciu dziennie (w niedzielę odebrano ich ok. 20).

W 70% przypadków interwencja odbywa się do 2 godzin, w 30 % przypadków interwencji odbywa się do 6 godzin.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych:

Prosimy nie wyrzucać odpadów wielkogabarytowych w miejscach, ktore nie są odpowiednie. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych, w uzgodnieniu z firmą odbierającą odpady, powinni ustalić harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Natomiast mieszkańcy domków jednorodzinnych powinni zgłosić się do rad osiedli, by ustalić harmonogram.

W ramach akcji „czyste osiedle” w weekend zorganizowana została zbiórka odpadów wielkogabarytowych na Oporowie. W piątek, 12 lipca podstawione zostały kontenery, które były systematycznie zapełniane, odbierane i zastępowane kolejnymi.

Gabaryty były również odbierane m.in. na Sępolnie (przykładowe lokalizacje: Potebni, Spółdzielcza) czy z terenów spółdzielni Metalowiec (Kozanów; przykładowe lokalizacje: Sielska, Pilczycka, Dokerska)

Pojemniki na szkło:

Systematycznie dostawione są pojemniki przeznaczonych do gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego – docelowo będzie niemal 2000 (1938) pojemników zlokalizowanych około tysiącu miejsc)

Przykładowe lokalizacje nowych punktów gromadzenia odpadów szklanych: Lubuska, Ostrów Tumski, Jastrzębia, Zielińskiego (3 lokalizacje), Stysia, Skwierzyńska, Komandorska (3 lokalizacje), Krzycka, Swobodna
Deklaracje:

Do 15 lipca złożono ok 85 tys. deklaracji. Do osób/zarządców, które złożyły deklaracje wysyłane są indywidualne numery konta, na które należy uiszczać opłaty. Termin pierwszej wpłaty (za lipiec) mija 15 sierpnia.

Wydłużone zostały godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych przy ul. Michalczyka 9, który jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, natomiast w soboty – 8.00-16.00. PSZOK zlokalizowany przy ul. Janowskiej 51, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Za harmonogram i odbiór odpadów komunalnych odpowiadają firmy, wyłonione przez miasto w przetargu.