Pojemniki na odpady segregowane lub zmieszane zapewni od 1 lipca 2013r. gmina

01.07.2013 r.

Niektóre z firm odbierających obecnie odpady komunalne oferują swoim klientom zakup lub dzierżawę pojemników. Od 1 lipca gmina zapewni, w ramach wnoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, pojemniki na odpady segregowane i zmieszane.

Żaden właściciel nieruchomości nie nie jest zobowiązany do zakupu lub dzierżawy tych pojemników od 1 lipca 2013r.

Warto o tym pamiętać przy wypowiadaniu umowy na odbiór odpadów i rozpatrywaniu propozycji składanych przez niektóre firmy odbierające śmieci do 30 czerwca br., przed wejściem w życie nowego systemu.

Kolorystyka pojemników oferowanych przez firmy odpadowe nie odpowiada ustalonym we Wrocławiu normom , poza tym ich zakup od firm odpadowych nie wiąże się z żadną zniżką w uchwalonych opłatach, ponieważ firmy obsługujęce dany sektor miasta muszą w ramach oferowanej usługi takie pojemniki i tak zapewnić.