Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca, odwiedź nas w soboty!

30.05.2013 r.

Przypominamy, że każda gmina ustala indywidualnie wzór deklaracji i termin jej złożenia.

Nie należy sugerować się zasadami ustalonymi w gminach sąsiadujących z Wrocławiem.

Mieszkańcy Gminy Wrocław składają deklaracje do 30 czerwca 2013r.

Deklaracje można wysłać drogą pocztową na adres: Ekosystem, Michalczyka 23, 53 – 633 Wrocław.

Można je również składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Ekosystem przy ul. Michalczyka 23

dni powszednie w godzinach 7.30 – 17.15

oraz w czerwcowe soboty w godzinach 10.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy!