Uwaga mieszkańcy, przedsiębiorcy i zarządcy! Zaokrąglamy kwotę w deklaracji zgodnie z ordynacją podatkową

28.05.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, wyliczoną kwotę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpisując do deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykłady:

  • kwota wyliczona w oparciu o stawki za metraż nieruchomości i liczbę osób zamieszkujących wynosi 29.75 zł – w deklaracji wpisujemy kwotę zaokrągloną – 30,00 zł.
  • kwota wyliczona w oparciu o stawki za metraż nieruchomości i liczbę osób zamieszkujących wynosi 38.25 zł – w deklaracji wpisujemy kwotę zaokrągloną – 38,00 zł.