Skorzystaj z programu do wypełnienia deklaracji!

20.05.2013 r.

Deklarację można wypełnić samodzielnie lub za pomocą specjalnego programu, który – tak jak programy do rozliczania PITów – wskaże odpowiednią rubrykę i pomoże w wyliczeniu opłaty.

Wypełnienie formularza deklaracji za pomocą programu opracowanego specjalnie w tym celu:

Deklarację można wypełnić przy pomocy specjalnego programu, który wskaże odpowiednie rubryki do wypełnienia oraz pomoże w wyliczeniu opłaty.

Aby skorzystać  z programu należy kliknąć TUTAJ

Deklarację wypełnioną za pomocą programu należy wydrukować , podpisać  i dostarczyć  do jednego z czterech Centrów Obsługi Mieszkańca i Podatnika UM, do BOK Ekosystem przy ul. Michalczyka 23 lub wysłać  pocztą na adres: Ekosystem, ul. Michalczyka 23, 53 – 633 Wrocław.

Samodzielne wypełnienie formularza deklaracji:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, który zobowiązani będą złożyć właściciele domków jednorodzinnych, przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości, można pobrać tutaj:

Pobierz deklarację:

Wzory wypełnionych deklaracji

Informacje potrzebne przy wypełnianiu deklaracji

  • ile metrów kwadratowych ma nieruchomość?
  • ile osób w niej mieszka?
  • ile odpadów (objętość) będziemy wytwarzać miesięcznie – dla właścicieli prowadzących na terenie nieruchomości działalność gospodarczą?
  • czy będziemy segregować odpady (wtedy mniej zapłacimy)?

Deklaracje do pobrania również ze strony WWW.wroclaw.pl

Zaokrąglamy wpisywaną w deklaracji kwotę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyliczoną w oparciu o metraż nieruchomości i liczbę zamieszkujących ją osób.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, wyliczoną kwotę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpisując do deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykłady:

kwota wyliczona w oparciu o stawki za metraż nieruchomości i liczbę osób zamieszkujących wynosi 29.75 zł – w deklaracji wpisujemy kwotę zaokrągloną – 30,00 zł.

kwota wyliczona w oparciu o stawki za metraż nieruchomości i liczbę osób zamieszkujących wynosi 38.25 zł – w deklaracji wpisujemy kwotę zaokrągloną 38,00 zł.

Papierowe formularze deklaracji są również dostępne:

- w naszym Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kazimierza Michalczyka 23

w czerwcu pracujemy również w soboty w godz. 10.00- 15.00

w dni powszednie w godz. 7.30 – 17.15

- oraz w każdym z Centrów Obsługi Mieszkańca i Podatnika Urzędu Miejskiego Wrocławia: ul. Kotlarska 41, al. Kromera 44, pl. Nowy Targ 1-8, ul. Bogusławskiego 10.

Uwaga! Punkt informacyjny przy ul. Kotlarskiej 41 znajduje się bardzo blisko Nowego Targu, a przychodzi do niego  znacznie mniej mieszkańców chcących załatwić formalności, dlatego panują tam najbardziej sprzyjające warunki do spokojnego i komfortowego uzyskania wszelkich informacji od naszych konsultantów.

Nasi konsultanci są obecni w każdym z wyżej wymienionych punktów, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.
Do wzoru deklaracji będziecie Państwo otrzymywać  poradniki ułatwiające wypełnienie właściwej części deklaracji: dla mieszkańca lub dla przedsiębiorcy.

UWAGA ! Deklarację składamy do 30 czerwca 2013r.:
drogą pocztową na adres: Ekosystem sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław
osobiście: w BOK Ekosystem przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 lub w jednym z czterech Centrów Obsługi Mieszkańca i podatnika Urzędu Miejskiego.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy nadsyłać przy użyciu formularza kontaktowego.