Wybór wykonawców odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z czterech sektorów

17.05.2013 r.

Informujemy, że w dniu 17 maja komisja przetargowa wybrała wykonawców odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z sektorów IV – Psie Pole, III – Fabryczna oraz I – Stare Miasto i Śródmieście.

Sektor I – Stare Miasto i Śródmieście

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

z ceną ofertową brutto: 200 706 587,64 zł.

Sektor III – Fabryczna

Konsorcjum:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

z ceną ofertową brutto: 235 282 682,88 zł.

Sektor IV – Psie Pole

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

z ceną ofertową brutto: 115 052 945,40 zł.

W dniu 14 maja komisja przetargowa wybrała wykonawcę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z sektora II – Krzyki.

Sektor II – Krzyki

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

z ceną ofertową brutto: 195 569 127,00 zł

Są to ceny ofertowe brutto za 3,5 roku (od 1.07 2013r. do 31.12.2016r.) świadczenia usług na terenie każdego z sektorów.

Więcej informacji na temat ofert złożonych w przetrgu na obsługę każdego z czterech sektorów publikowaliśmy wcześniej:http://www.ekosystem.wroc.pl/aktualnosci-zarzadzanie-odpadami/dwie-firmy-i-trzy-konsrocja-walcza-o-35-letni-kontrakt-na-odbior-i-