Wasze pytania – nasze odpowiedzi w FAQ

15.05.2013 r.

Pan Ryszard pyta gdzie wyrzucać następujące odpady:

1. opakowania styropianowe (np z telewizora, środków spożywczych i.t.p. nabytków) lub kawałki, które przyplątały sie z sąsiednich ocieplanych budynków,
2. popiół z pieca centralnego ogrzewania (po spalonym koksie),
3. popiół z kominka (z drewna),
4. opakowania po oliwie/oleju spożywczym (szkło, plastik),
5. opakowania plastikowe po kosmetykach, środkach czystości,
6. szkło inne niz butelki np. szyba, lustro, buteleczki po kosmetykach,
7. co z opakowaniami po dezodorantach – przecież to aluminium.

Odpowiadamy:

1. Opakowania styropianowe wrzucamy do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

2,3. Popiół należy wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, pod warunkiem, że nie jest gorący.

4. Zaleca się wrzucanie umytych butelek po olejach spożywczych do pojemników przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych.

5. Jeżeli opakowanie oznaczone jest odpowiednim znakiem,  określającym, że dany produkt nadaje się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania, należy wrzucić go do żółtego pojemnika.

6. Szkło inne niż butelki np. szyba, lustro należy przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które mieszczą się przy ul. Michalczyka 9 oraz przy ul Janowskiej 51 we  Wrocławiu. Jeżeli buteleczki po kosmetykach oznaczone są odpowiednim znakiem,  określającym, że dany produkt nadaje się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania, należy wrzucić  je do żółtego pojemnika.

7. Jeżeli opakowanie oznaczone jest odpowiednim znakiem, wskazującym, że zostało ono wykonane z aluminium to wówczas można je wrzucić do pojemnika przeznaczonego
do gromadzenia tworzyw sztucznych. Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia opakowanie takie należy oddać do PSZOK.

Pan Paweł z Wrocławia pyta:

Witam, przeczytałem wnikliwie FAQ, ale nie rozumiem jednego zagadnienia. W jednym miejscu piszecie Państwo, iż:
1. Jakie są ustalone kolory pojemników/worków w zależności od rodzaju odpadów?
Czarny -zmieszane odpady komunalne,
Żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
Niebieski -papier i tektura
Brązowy – zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa)

a nieco niżej:
6. Na jakie grupy powinniśmy segregować odpady?
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście Wrocław mieszkańcy są zobowiązani do zbierania odpadów w zakresie co najmniej obejmującym:
1) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło bezbarwne i kolorowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) odpady zielone;
9) zużyte opony;
10) przeterminowane leki i chemikalia.

Poza pewnymi punktami, które są specyficzne, nadal nie wiem, jakie worki będę oddawał firmie odbierającej ode mnie śmieci?
Mieszkam w domku jednorodzinnym. Obecnie mam kosz na odpady komunalne, prowadzę szeroko pojęty kompostownik i gromadzę w żółtym worku:plastik+metal+alu+opak.wielomateriałowe. Pomijam makulaturę, którą dziecko oddaje w szkole. Zgodnie z pkt. 1 od 1.07 będę korzystał z czarnego pojemnika i worków żółtych oraz niebieskich. A co ze szkłem? Czy szkło będę musiał przywozić do PSZOKu?

Odpowiadamy:

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (z późn. zm.), odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych będą odbierane z podziałem na:

- odpady zmieszane,

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- papier i tektura,

- odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa).

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania ww. odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejęła Gmina, a powyższe obowiązki realizowane będą przez firmy odbierające odpady.

Odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego będzie można wrzucić do ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów rozmieszczonych na terenie Miasta, których dokładne lokalizacje zostaną podane przez Gminę i wykonawcę, a także przekazać do PSZOK przy ul. Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

Ponadto zgodnie z wyżej wspomnianym regulaminem  zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów oraz innych odpadów niebezpiecznych, a także odpadów  wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru.

Wymienione wyżej odpady można przekazać do PSZOKów, ogólnodostępnych pojemników rozmieszczonych na terenie Wrocławia bądź do specjalnych punktów zbierających dane odpady komunalne. Ponadto zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w systemie akcyjnym, a o miejscach i terminach zbiórki mieszkańcy zostaną poinformowani.