Ważna informacja dla Zarządców i Spółdzielni Mieszkaniowych

08.05.2013 r.
Szanowni Państwo,
jeśli nie dotarły do Państwa imienne zaproszenia na spotkanie informacyjne poświęcone organizacji i zasadom funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu na nasz adres: przy użyciu formularza kontaktowego.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń wyznaczymy kolejne terminy spotkań z Państwem.
O miejscu i terminie spotkania będziemy informować po utworzeniu kolejnej grupy chętnych.