Dwie firmy i trzy konsorcja walczą o 3,5 letni kontrakt na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

07.05.2013 r.

Dzisiaj od godziny 12.00 do 13.45 trwało otwarcie ofert cenowych złożonych przez firmy zainteresowane zdobyciem kontraktu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia. Miasto zostało podzielone na IV sektory. Na każdy sektor rozpisano odrębne postępowanie przetargowe, dlatego na każdy z sektorów oferenci składali indywidualne oferty.

Dzisiaj poznaliśmy wyłącznie nazwy firm chcących zdobyć kontrakt na obsługę konkretnego sektora miasta i cenę jaką proponują za swoje usługi przez okres 3,5 roku.

Teraz komisja przetargowa musi ocenić każdą ze złożonych ofert pod względem formalnym aby dokonać wyboru najkorzystniejszej z nich dla każdego z sektorów.

Ocena złożonych ofert potrwa przynajmniej 10 dni. Po rozstrzygnięciu przetargu na każdy z 4 sektorów uczestnicy mają 10 dni na złożenie odwołania od wyniku postępowania. Jeśli takowe nie wpłyną do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie zawarcie umów powinno nastąpić na początku czerwca br.

Sektor I: Stare Miasto i Śródmieście

Wpłynęły dwie oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z sektora nr I w okresie od 1.07 2013r. do 31.12.2016r. (3,5 roku)

Oferta nr 1:
SITA Zachód Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13, Wrocław
Cena brutto: 218 417 063,76 zł

Oferta nr 2:
Konsorcjum:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, Wrocław
Przedsiębiorstwo higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Bielany Wrocławskie
Cena brutto: 200 706 587,64 zł

Sektor II : Krzyki

Wpłynęła jedna oferta  na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z sektora nr II w okresie od 1.07 2013r. do 31.12.2016r. (3,5 roku)

Oferta nr 1:
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Bielany Wrocławskie
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Cena brutto: 195 569 127,00 zł.

Sektor III: Fabryczna

Wpłynęły dwie oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z sektora nr III w okresie od 1.07 2013r. do 31.12.2016r. (3,5 roku)

Oferta nr 1:
SITA Zachód Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
Cena brutto: 256 142 061,00 zł.

Oferta nr 2:
Konsorcjum:
Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych i Przemysłowych
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Cena brutto: 235 282 682,88 zł.

Sektor IV: Psie Pole

Wpłynęły dwie ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z sektora nr IV w okresie od 1.07 2013r. do 31.12.2016r. (3,5 roku)

Oferta nr 1:
Konsorcjum:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
Cena brutto: 115 052 945,40 zł.

Oferta nr 2:
VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice
Cena brutto: 128 894 645,52 zł.