Wiosenne porządki – drugi start

01.05.2013 r.

Akcję wiosennych porządków ogłoszoną na początku marca przystopował nagły powrót zimy. Na drogi zamiast zamiatarek wyjechały pługi, chodniki i przystanki znowu były posypywane solą i piaskiem, na zieleńcach wykonawcy próbowali nie bez trudu usuwać zanieczyszczenia spod świeżych warstw śniegu.

Mróz i śnieg w marcu i kwietniu kosztowały nas dodatkowy milion złotych wydatkowany na zimowe utrzymanie – odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością.

Szczęśliwie pod koniec minionego tygodnia nastąpiła długo oczekiwana stabilizacja pogody i mogliśmy wnowić wszystkie działania związane z wiosennym porządkowaniem miasta.

Harmonogram działań na kwiecień:

  • Główne ulice miasta – zamiatanie pozimowe na sucho i zamiatania jezdni z użyciem wody (zamiatarki prowadzą akcję w godzinach nocnych z uwagi na utrudnienia w ruchu jakie powoduje pracujący sprzęt).
  • Ulice drugiej i trzeciej kolejności oczyszczania – rozpoczęcie zamiatania z użyciem wody
  • Zieleńce – kontynuacja prac rozpoczętych w marcu
  • Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki – wiosenne porządki, zamiatanie i oczyszczanie zgodnie z technologią letnią
  • Tereny zewnętrzne/wnętrza podwórzowe – wiosenne porządki, oczyszczanie zgodnie z technologią letnią

Harmonogram działań na maj:

  • Ulice drugiej i trzeciej kolejności oczyszczania – zakończenie prac rozpoczętych w marcu, zamiatanie z użyciem wody
  • Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki – zakończenie wiosennych porządków, standardowe zamiatanie i oczyszczanie zgodne z technologią letnią
  • Ścieżki rowerowe – zakończenie wiosennych porzadków, oczyszczanie ręczne i mechaniczne
  • Tereny zewnętrzne/wnętrza podwórzowe – zakończenie wiosennych porządków, standadrowe oczyszczanie w technologii letniej

Razem koszt akcji wiosennego porządkowania miasta – 7 360 000 zł.
Dodatkowe koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg poniesione w marcu i kwietniu – ok. 1 mln. zł.