Wzór deklaracji jest już uchwalony. Termin składania deklaracji to czerwiec 2013

15.04.2013 r.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni przyjęli uchwałę określającą wzór deklaracji. Planowany termin ogłoszenia prawomocnej deklaracji: połowa maja 2013 roku.

Deklarację należy złożyć do końca czerwca 2013 roku.

Deklarację będzie można pobrać – po jej ogłoszeniu -  ze strony www.ekosystem.wroc.plwww.wrocław.pl.

Deklaracje będzie można również odebrać również osobiście w siedzibie Spółki Ekosystem przy ul. K. Michalczyka 23 we Wrocławiu oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca i Podatnika Urzędu Miejskiego.

Deklarację należy złożyć osobiście -  w siedzibie Spółki Ekosystem przy ul. K. Michalczyka 23 lub za pośrednictwem Centrów Obsługi Mieszkańca i Podatnika, lub pocztą na adres: ul. K. Michalczyka 23, 53 – 633 Wrocław.

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest  właściciel nieruchomości.