Ruszamy z akcją wiosennego porządkowania miasta

03.04.2013 r.

Pomimo tego, że zima jeszcze nie pożegnała się z nami na dobre i synoptycy zapowiadają w przyszłym tygodniu jej ostatni atak, w mieście już rozpoczęły się przygotowania do wiosennych porządków.

W sezonie zimowym sól drogowa i piasek pomagają zwalczać śliskość na jezdniach, przystankach i chodnikach. Na wiosnę trzeba posprzątać pozostałości po tych materiałach zmieszane z innymi zanieczyszczeniami. Główne ulice już teraz są zamiatane na sucho, bez użycia wody (w nocy temperatury nadal spadają poniżej 0 stopni  i mogłoby dojść do oblodzenia). Jeśli tylko warunki pogodowe ustabilizują się i nocami również będzie występowała plusowa temperatura –  a jest to spodziewane w drugiej, trzeciej dekadzie marca – rozpocznie się zamiatanie wszystkich ulic „na mokro” a więc z użyciem mgły wodnej.

Firmy wykonawcze już gromadzą sprzęt i pracowników wymaganych do oczyszczania miejskich zieleńców. Wystartują z akcją już za parę dni.

Chodniki przy głównych ciągach komunikacyjnych, przystanki komunikacji miejskiej, płatne miejsca parkingowe, zabudowane torowiska, ścieżki rowerowe – te miejsca również będą dokładnie wysprzątane po zimie.

Przypominamy jednocześnie, że za oczyszczanie  chodników przyległych bezpośrednio do posesji (budynków, płotów, innych nieruchomości), zarówno w zimie jak i pozostałą część roku odpowiadają jej zarządcy bądź właściciele.

Harmonogram działań na marzec:

Główne ulice miasta- oczyszczanie na sucho, po ociepleniu kontynuacja zamiatania jezdni z użyciem wody (zamiatarki  prowadzą akcję w godzinach nocnych z uwagi na utrudnienia w ruchu jakie powoduje pracujący sprzęt).

Zieleńce – rozpoczęcie akcji oczyszczania w drugiej dekadzie miesiąca

Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki  – zamiatanie i oczyszczanie  z wyłączeniem dni ewentualnego powrotu zimy – wtedy zabezpieczanie przed śliskością mieszanką piaskowo – solną.

Tereny zewnętrzne/wnętrza podwórzowe– oczyszczanie plus ewentualnie technologia zimowa

Szacunkowy koszt planowanych działań w marcu: 3 680 000 zł.

Harmonogram działań na kwiecień:

Główne ulice – zakończenie prac rozpoczętych w marcu

Ulice drugiej i trzeciej kolejności oczyszczania– rozpoczęcia zamiatania jezdni na mokro, również gminnych osiedlowych (drogi, których konstrukcja umożliwia oczyszczanie mechaniczne)

Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki  – zamiatanie i oczyszczanie zgodne z technologią letnią

Ścieżki rowerowe– oczyszczanie ręczne i mechaniczne

Tereny zewnętrzne/wnętrza podwórzowe– oczyszczanie w technologii letniej

Szacunkowy koszt planowanych działań w kwietniu : 3 376 000 zł.

Razem koszt akcji wiosenne oczyszczanie miasta – 7 360 000 zł.

W ramach wiosennego porządkowanie miasta oczyszczone zostaną również elementy infrastruktury drogowej i przystankowej (latarnie, sygnalizatory, znaki drogowe, barierki, słupki, wiaty przystankowe). Prace te będą wykonywane sukcesywnie po zakończeniu na danym obszarze mechanicznego oczyszczania jezdni i chodników.Koszty przeprowadzenia akcji będą znane po jej zakończeniu, gdyż niektóre prace będą zlecane w ramach tzw. bieżącego utrzymania.

Nadzór nad oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków zieleńców, podwórek, ciągów i ścieżek rowerowych pełnił będzie Ekosystem.

Działania w zakresie oczyszczania elementów infrastruktury drogowej i przystankowej nadzorował będzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.