AKCJA ZIMA – wszystkie pługosyparki pracują nad zabezpieczaniem jezdni przed śliskością

01.03.2013 r.

Pługi patrolowe wyruszyły na kontrolę już wczorajszego popołudnia. Padał śnieg ale opadom towarzyszyły dodatnie temperatury. Około godziny 22 rozpoczęła się kolejna tej zimy akcja zasalania i odśnieżania, w której uczestniczą wszystkie zakontraktowane jednostki – 35 pługosyparek.

Podczas obecnego sezonu zimowego na zabezpieczanie jezdni przed śliskością zużyto już ponad 10 000 ton soli drogowej. Na terenie dzielnicy Psie Pole pracuje 8 jednostek, na Krzykach – 7, na Starym Mieście – 5, na Fabrycznej – 10 i na Śródmieściu – 5.

Akcja będzie prowadzona do momentu uzyskania wymaganego umową standardu nawierzchni – jezdnie zasolone i śnieg odgarnięty z dopuszczalną warstwą błota pośniegowego nieutrudniającą jazdy.

Planowym utrzymaniem zimowym objęte jest 630 km dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, po których kursuje komunikacja zbiorowa.

Pracami zabezpieczającymi objętych jest również 1677 przystanków komunikacji miejskiej, 3400 miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania, 1 200 000 m2 chodników i ciągów pieszo rowerowych oraz zabudowane torowiska tramwajowe z dopuszczoną komunikacją autobusową.