AKCJA ZIMA – 35 pługosyparek pracuje na wrocławskich ulicach

22.02.2013 r.
Pługosyparki pracują na wszystkich drogach stanowiących główny układ komunikacyjny miasta: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych (po których kursuje komunikacja miejska).
Działania związane z zimowym utrzymaniem będą prowadzone do osiągnięcia wymaganego standardu nawierzchni – jezdnia posypana i śnieg odgarnięty na całej jej szerokości.

Dopuszczalna jest cienka warstwa zajeżdzonego błota pośniegowego nieutrudniająca jazdy.