AKCJA ZIMA – zabezpieczanie jezdni przed śliskością

25.01.2013 r.

W związku z dużą wilgotnością i spadkiem temperatury tuż po 2 w nocy 35 pługosyparek rozpoczęło akcję zabezpieczania jezdni przed śliskością.