AKCJA ZIMA – kary dla wykonawców

22.01.2013 r.

Akcja zabezpieczania jezdni przed śliskością i odśnieżania  trwa nieprzerwanie od godziny 2.15 w poniedziałek, więc jest to już druga doba działań związanych z łagodzeniem skutków ataku zimy.

Opad śniegu trwał ponad dobę bez przerwy i spadło go przynajmniej dwa razy tyle aniżeli przewidywały to prognozy IMGW, mówiące o 6- 7 cm.

Najintensywniejsze opady śniegu miały miejsce wczoraj od godzin popołudniowych do późnego wieczora.  Najtrudniej było prowadzić akcję zasalania i odśnieżania podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Kierowcy rozważnie dostosowywali prędkość do warunków panujących na drodze, ale pługi solidarnie tkwiły z pozostałymi pojazdami w korkach, co znacząco opóźniło uzyskanie efektów tych działań.

Od wczoraj na wrocławskie ulice trafiło ponad 500 ton soli drogowej, ponieważ temperatura w nocy spadła do minus 13 stopni  wystąpiła konieczność zastosowania również innego środka chemicznego – chlorku wapnia. W akcji zabezpieczania dróg przed śliskością biorą udział wszystkie pługi jezdniowe – 35 pługosyparek z systemem zraszania solanką. Podobną liczbę urządzeń ma Szczecin – 34 pługosyparki i Poznań – 27 pługosyparek (oraz 21 urządzeń jednofunkcyjnych do płużenia śniegu).

Równolegle do prac na jezdniach prowadzono akcję odśnieżania 1600 przystanków, 1,2 mln. m2 chodników i ciągów pieszo – rowerowych, 3400 miejsc postojowych płatnych.

Efekty i jakość wykonania prac kontrolują w terenie pracownicy Ekosystemu.

Ocena jakości wykonanych prac jest bardzo rozbieżna. Część dróg miała czarne mokre nawierzchnie, na części zalegało błoto pośniegowe ale wiele było i takich, które nie zostały właściwie odśnieżone.

Kary finansowe zostaną naliczone w stosunku do obydwu wykonawców, firm WPO ALBA i Trans Formers. Ponad 30 przystanków na Fabrycznej, Krzykach i Śródmieściu, zatoki autobusowe, prawo i lewoskręty, martwe pola na skrzyżowaniach – to miejsca z raportów pokontrolnych przewidziane do naliczenia kar. Za same przystanki będzie to kwota ponad 6 tys. zł. W przypadku jezdni kary są naliczane po zakończeniu miesiąca, procentowo do wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowane akcje na obszarze wskazanym do obciążenia karą. To kwoty od 500 zł. do nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W grudniu 2012 roku wysokość naliczonych kar wobec wykonawców wynosiła 6 900 zł.

Dotychczas naliczone kary za przystanki w styczniu to 7 tys. zł. (kara za jeden przystanek wynosi 200 zł). Wszystko wskazuje na to, że kwota ta wzrośnie o przynajmniej 6 tysięcy naliczone za dzisiejsze zaniedbania.