AKCJA ZIMA – zabezpieczanie jezdni przed śliskością

13.01.2013 r.

Od godziny 5 rano 35 pługosyparek zabezpieczało jezdni i obiekty inżynierskie przed oblodzeniem.

Akcja nadal trwa na terenie dzielnicy Śródmieście.