AKCJA ZIMA – 35 pługosyparek pracuje na wrocławskich ulicach

12.01.2013 r.

Pługi patrolowe kontrolowały stan nawierzchni od południa. O godzinie 16.45 rna wrocławskie ulice wyjechały wszystkie zakontraktowwane jednostki. Obecnie akcję prowadzi 35 pługosyparek zasalając jezdnie.

AKCJA ZIMA – wszystkie jednostki pracują na wrocławskich ulicach

08.01.2013 r.

Pługosyparki od wczesnych godzin porannych patrolowały miasto prowadząc działania zabezpieczające przed śliskością na odcinkach zagrożonych oblodzeniem (drogi na przedmieściach i z nawierzchnią kostkową), oraz na obiektach inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady).

Ekosystem przez cały rok dba o czystość i porządek we Wrocławiu

21.12.2012 r.

Od 1 stycznia Ekosystem zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem zadań związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów w miejskiej strefie płatnego parkowania w sezonie letnim i zimowym.

Od stycznia Ekosystem w nowej siedzibie!

20.12.2012 r.

Nowa siedziba Ekosystem mieścić się będzie w budynku przy ul. Michalczyka 23 we Wrocławiu (przecznica ulicy Długiej, sąsiadująca z marketami Tesco i Obi).

Wrocław przed wyborem metody naliczania opłaty

30.11.2012 r.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca wybór jednej metody, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi:

Ogólnie o opłacie za gospodarowanie odpadami

30.11.2012 r.

Podstawowe wiadomości na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jaką usługę gwarantuje nam opłata za gospodarowanie odpadami?

26.11.2012 r.

Rada Miejska Wrocławia przyjęła już uchwałę ustanawiającą sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała nr XXXII/741/12 z dnia 18.10.2012 r.).