Opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1.07.2013 Gmina Wrocław przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. W imieniu Gminy Wrocław zadania te realizuje spółka Ekosystem. Wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne są zobowiązani płacić za wywóz odpadów Gminie Wrocław.

Od 01.02.2015 kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.