Pobierz deklarację

Od 1 lutego 2015 roku zmienia się sposób wpisywania kwot w deklaracjach śmieciowych. Wszystkie deklaracje, składane od 1 lutego, powinny zawierać deklarowaną kwotę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (część F deklaracji).

Pobierz deklarację

Deklaracja o wysokości opłaty

Informacja o lokalach i właścicielach

  • wzory ważne od 01.05.2016r.

- Załącznik „O” – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym  format DOC

- Załącznik „W” – wykaz podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi format DOC

Wzory wypełnionych deklaracji

  • Wzór ważny od 01.05.2016r.:

Wzór wypełnionej deklaracji >>

Informacje potrzebne przy wypełnianiu deklaracji

  • ile metrów kwadratowych ma nieruchomość?
  • ile osób w niej mieszka?
  • ile odpadów (objętość) będziemy wytwarzać miesięcznie – dla właścicieli prowadzących na terenie nieruchomości działalność gospodarczą?
  • czy będziemy segregować odpady (wtedy mniej zapłacimy)?

Sprawdź stawki opłat >>

Jak wypełnić deklarację?

  • Najłatwiej wypełnisz deklarację korzystając ze specjalnego programu, który wskaże Ci odpowiednie rubryki do wypełnienia oraz pomoże w wyliczeniu opłaty.
  • Można ją również wypełnić samodzielnie lub z pomocą konsultantów w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wydział Należności Środowiskowych (ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław). Dokładne informacje w Kroku 3.

Przejdź do programu do wypełniania deklaracji >>