Jak złożyć deklarację i wnosić opłatę? Krok po kroku

Co trzeba zrobić? Krok po kroku

 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 2. Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 3. Co miesiąc wpłacaj wyliczoną w deklaracji opłatę na wskazane przez gminę konto i segreguj śmieci zgodnie z regulaminem.

KROK 1. Wypełnienie deklaracji

Deklarację można wypełnić samodzielnie lub z pomocą konsultantów w Centrum Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. K. Michalczyka 23.

Pobierz deklarację:

 deklaracje obowiązujące od 01.05.2016r.:

 

Wzory wypełnionych deklaracji

Wzór obowiązujący od 01.05.2016r.:

 

Informacje potrzebne przy wypełnianiu deklaracji

 • ile metrów kwadratowych ma nieruchomość?
 • ile osób w niej mieszka?
 • Ile będziesz wytwarzać zmieszanych odpadów komunalnych (dot. nieruchomości niezamieszkałej)
 • czy będziemy segregować odpady (wtedy mniej zapłacimy)?

Sprawdź stawki opłat >>

KROK 2. Złożenie deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację składamy do Gminy Wrocław osobiście lub drogą pocztową na adres:

 • Wydział Należności Środowiskowych
  Urząd Miejski
  ul. K. Michalczyka 23
  53-633 Wrocław
 • w Kancelarii Urzędu Miasta na pl. Nowy Targ 1-8 oraz w Filii Kancelarii Urzędu Miasta – przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4.

Ze względu na ochronę danych osobowych, a także na tajemnicę skarbową w Urzędzie Miasta przyjmowane będą tylko deklaracje w zamkniętej kopercie.

 • Drogą pocztową na adres: Ekosystem sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

KROK 3. Opłaty i segregacja odpadów

Docelowo każdy z właściciel nieruchomości będzie miał indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację. Do momentu otrzymania indywidualnego konta bankowego opłatę przelewaj na konto główne Ekosystemu (podane poniżej).

Dane do przelewu

 1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
 2.  Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 3.  Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

Można też podać numer pesel/NIP właściciela nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.
Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Termin opłat
Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym miesiącu upływa 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za lipiec 2013 mija 15 sierpnia 2013.

 

Powiązane tematy

Kto musi składać deklarację?
Gdzie i jak można złożyć deklarację?
Kiedy muszę złożyć korektę deklaracji?
Jak wyliczyć wysokość opłat?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wypełniania deklaracji, skorzystaj z formularza kontaktowego.