Formularze do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty

Informacja o lokalach i właścicielach

  • wzór ważny od 01.05.2016r.

Załącznik „O” – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym format DOC
Załącznik „W” – wykaz podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi format DOC